Zaštita životne sredine


Ekološko bio-gorivo

Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO 2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavlja oko 1% pepela. Drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrži dodatna veziva, hemikalije ili aditive.

Energetski efikasan

Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grejanje, zamenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije.

Obnovljiv izvor energije

Grejanje na drvo znači korišćenje energije u kružnom toku prirode jer se ugljen dioksid koji nastaje kroz sagorevanje drveta koristi, zajedno sa sunčevom energijom, za stvaranje nove biomase. Drvo je izvor energije koji se stalno obnavlja pri dugoročnom iskorišćavanju šuma i predstavlja jedan CO2 neutralan nosilac energije.

Sirovo drvo je već pri nastajanju u šumi deo ekosistema koji nam nudi zaštitu i blagostanje, i može se eksploatisati bez nanošenja dugoročne štete šumama.
Korišćenje drveta za energetske svrhe stvara kod korisnika razumevanje i pozitivan odnos prema sopstvenoj prirodi i životnoj sredini.